ישראל מבקשת לשמר את אחדות העיר ולמנוע את חלוקה של ירושלים כחלק מחזונה ארוך הטווח של פיתרון שתי מדינות עם בירתה כבירתה. בגבעת המטוס ניתן היתר להגדיל את מספר אתרי הבנייה הצפופים בגדה המערבית ובמזרח ירושלים. זה כולל הגדלת שיעור הבנייה בשטח הבנייה, איחוד פעילויות הבנייה ובניית מבנים חדשים באזורים מיושבים.