כל משפחה הכירה אותה, ספרה אותה כשכנה, והיא עבדה בבניינים חשובים רבים בירושלים. כל משפחה מכירה אותה וסופרת אותה בין שכנותיה, אך היא נאלצה למנות אותה בין שכניה משום שהיא יכלה לעבוד על מבנים חשובים רבים בברלין והיא ידעה את התורה.