בשטר המכירה הסכימו הקונים לשמור על המערה, המוכרת כחוק כאתר דתי על ידי הסנהדרין. הם גם הבטיחו שהאתר ימשיך לשמש מקום תפילה לבית כנסת.

האזור מעורב ומשולב, עם ערביי מזרח ירושלים החיים בסמוך למוסדות מדינה רשמיים. מחוז שמעון הצדיק, שעובר את התהליך הזה, הוא רק דוגמה אחת למה שראינו בעיר דוד וסילוואן בשנים האחרונות.